Η σχολή μας βραβεύτηκε με το πιστοποιητικό “εταιρεία υψηλής αξιοπιστίας”

Η σχολή μας βραβεύτηκε με το πιστοποιητικό “εταιρεία υψηλής αξιοπιστίας” για την άψογη εικόνα και την ηθική επιχειρηματική προσέγγιση της προς τους πελάτες και συνεργάτες της.

 Μεγάλη τιμή και χαρά για τη σχολή μας.!!!