Αρχική σελίδα / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Προγράμμα Ενηλίκων 2019 – 2020

Δευτέρα

 

11:00 – 12:00
Pilates

 

19:30 – 20:30
Barre Astie

 

20:30 – 21:30
Σύγχρονο
Open Level

 

21:30 – 22:30
Μπαλέτο
Μεσαίο

 

21:30 – 22:30
Μπαλέτο
Αρχάριων

Τρίτη

Τετάρτη

 

11:00 – 12:00
Pilates

 

19:30 – 20:30
Barre Astie

 

21:00 – 22:00
Μπαλέτο
Προχωρημενο

 

21:30 – 22:30
Μπαλέτο
Αρχάριων

Πέμπτη

 

11:00 – 12:00

Barre Astie

Παρασκευή

 

 

 

 

 

 

21:00 – 22:00
Μπαλέτο
Προχωρημενο

 

21:00 – 22:00

Barre Astie

Σάββατο

 

9:30 – 10:30
Σύγχρονο
Open Level

 

13:30 – 14:30
Μπαλέτο
Μεσαίο