Αρχική σελίδα / blog / Επανέναρξη και κανόνες λειτουργίας δομών της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης

Επανέναρξη και κανόνες λειτουργίας δομών της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης

Παρακάτω δείτε το ΦΕΚ 2037/Τ Β’/30.05.2020, όπου δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ σχετικά με την τροποποίηση της

υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/221365/5719/16.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη,

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών

“Επανέναρξη και κανόνες λειτουργίας δομών της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης” (Β΄ 1867)» (ΦΕΚ 2037/Β΄/30-05-2020).

Αφορά την επαναλειτουργία μας με όλους τους μαθητές μας από την Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ